تم درخواستی برای نوکیا 2626 - تم
پنج‌شنبه 21 آذر‌ماه سال 1387

fall 

Download to PC 

برای دانلود باید صبر کنید تا زمان تایمر صفر شود و بعد از دانلود باید فرمت تم را به صورت زیر با فرمت گوشی خود یکی کنید 

ابتدا  یکی از تمهای موجود در گوشی را بر روی کامپیوتر بیارید  سپس روی ان راست کلیک کنید و بر روی پروپرتیز کلیک کنید  سپس  type of file فرمت تم را یاداشت کنید و به این صورت به اخر اسم تمی که دانلود کردید اضافه کنید                            اسم تم.فرمت تم 

گذاشتن نقطه کلید اصلی کار است