کلیپ - تم
دوشنبه 13 آبان‌ماه سال 1387

من که واقعا دلم ریش شد ، خودتون ببینید چه اتفاقی می افته . . .

تصویر نمونه 1:
تصویر را کامل نشان بده